Wij leveren alles soorten en maten

Containers

Schaftunits

Een groot deel van onze economie wordt mogelijk gemaakt door het wegennetwerk in ons land. Het is dan ook niet vreemd dat onderhoud en aanleg van nieuwe wegen continue in beweging is.
Ons speciaal daarvoor uitgeruste wagenpark is landelijk actief bij aanleg en onderhoud van asfaltwegen voor een groot aantal wegenbouw bedrijven.